ปรัชญาของเรา

วิน-วิน

ปรัชญาของเรา1

พนักงาน

● เราเชื่อมั่นว่าพนักงานคือพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเรา
● เราเชื่อว่าเงินเดือนควรเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการปฏิบัติงาน และควรใช้วิธีการใดๆ ทุกครั้งที่ทำได้เพื่อเป็นแรงจูงใจ การแบ่งผลกำไร ฯลฯ
● เราคาดหวังให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการทำงาน
● เราคาดหวังให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข
● เราคาดหวังให้พนักงานมีแนวคิดในการจ้างงานระยะยาวในบริษัท

ลูกค้า

● ลูกค้ารายแรก---ความต้องการของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะได้รับการตอบสนองในครั้งแรก
● ทำ 100% เพื่อตอบสนองคุณภาพและบริการของลูกค้า
● เพิ่มผลประโยชน์ของลูกค้าให้สูงสุดเพื่อให้ได้วิน-วิน
● เมื่อเราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าแล้ว เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว

ปรัชญาของเรา3
เกี่ยวกับ16

ซัพพลายเออร์

● เปิดโอกาสให้ซัพพลายเออร์สร้างประโยชน์เพื่อให้ได้ Win-Win
● รักษาความสัมพันธ์แบบสหกรณ์ที่เป็นมิตรเราไม่สามารถทำกำไรได้หากไม่มีใครจัดหาวัสดุคุณภาพดีที่เราต้องการ
● รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับซัพพลายเออร์ทั้งหมดมานานกว่า 5 ปี
● ช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถแข่งขันในตลาดในด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบ และปริมาณการจัดซื้อ

ผู้ถือหุ้น

● เราหวังว่าผู้ถือหุ้นของเราจะมีรายได้จำนวนมากและเพิ่มมูลค่าของการลงทุน
● เราเชื่อว่าผู้ถือหุ้นของเราสามารถภาคภูมิใจในคุณค่าทางสังคมของเรา

ปรัชญาของเรา2